Brukervilkår RightPerson

Sist oppdatert: 17. juni 2021

1. Beskrivelse av tjenesten for kandidater

RightPerson er en tjeneste som tilbyr automatisert bakgrunnssjekk av kandidater som er aktuelle for ansettelser eller verv der det er nødvendig å foreta bakgrunnssjekk. Gjennom tjenesten gis organisasjoner mulighet til å invitere aktuelle kandidater til å laste opp politiattester og annen dokumentasjon slik at RightPerson kan lagre, analysere og dele dine personopplysninger. 

Du har blitt invitert til å laste opp dokumentasjon slik at den automatiserte bakgrunnssjekken kan foretas.

De følgende vilkårene gjelder for din bruk av tjenesten. Tjenesten er levert av Right Person AS, org.nr.  926 130 234. Henvisninger til «vi» og «oss» i det følgende viser til selskapet Right Person AS.

2. Ansvar for innhold og bruk

Vi er ikke ansvarlig for innholdet som deles gjennom tjenesten. Du er selv ansvarlig for at innholdet som du deler ikke:

  • Er misvisende, villedende eller på andre måter feilaktig;
  • Krenker noen andres personvern eller immaterielle rettigheter;
  • Virker støtende eller krenkende

Innhold som faller inn under noen av de ovennevnte kategoriene vil kunne bli fjernet fra tjenesten etter forutgående varsel. Din konto kan bli deaktivert midlertidig eller permanent ved brudd på denne bestemmelsen. 

Du er også ansvarlig for at du ikke benytter tjenesten på en måte som krenker andres personvern.

Dersom du har grunn til å anta at din konto er misbrukt av andre, plikter du å informere oss om dette. 


3. Personopplysninger

For å kunne levere tjenesten, behandler vi dine personopplysninger, slik som navn, kontaktopplysninger, fødsels- og personnummer, politiattester og eventuelt annen bakgrunnsinformasjon som lastes opp på RightPerson.com. Vi behandler personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring.

Vi bruker i tillegg informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse tjenesten til brukeren, og til å føre statistikk over hvordan tjenesten brukes. Her finner du en fullstendig oversikt over alle informasjonskapslene vi bruker

4. Brukerlisens

Vi eier alle rettighetene til tjenesten. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til konseptet, designet, varemerkene, know-how, forretningshemmeligheter, opphavsrett og øvrige immaterielle rettigheter. 

Ved aksept av disse vilkårene er du gitt en bruksrett til tjenesten, begrenset til de funksjonene som er gjort tilgjengelig for deg til enhver tid. Bruksretten gir ikke rett til å modifisere, reprodusere, kopierer eller etterligne programvaren eller øvrige deler av tjenesten. 

Vi vil foreta regelmessige oppdateringer av tjenesten. Slike oppdateringer inkluderer ikke nødvendigvis alle funksjonene som var tilgjengelig i den tidligere versjonen.

5. Lenker til andre nettsider

Gjennom bruk av tjenesten vil du finne lenker til andre nettsteder som ikke er eid av oss. Vi tar ikke ansvar for innholdet på disse nettsidene. 

6. Endringer av vilkårene

Dersom vi oppdaterer disse vilkårene vil du bli varslet i forkant med en 30 dagers frist til å akseptere vilkårene. Dersom du ikke aksepterer de oppdaterte vilkårene innen 30 dager kan vi stenge din brukerkonto. 

7. Tvister

Disse vilkårene skal tolkes i henhold til norsk rett. Oslo tingrett er verneting for tvister som ikke lar seg løse i minnelighet. 

8. Henvendelser

Right Person AS

Org.nr. 926 130 234

Gaustadalléen 21

0349 OSLO