Formålsbrev til politiattest

Nedenfor finner du listen over formål og hva slags type politiattest (vandelsattest) som kreves i ulike situasjoner.

Formålet må oppgis når du søker om politiattesten. I tillegg skal du oppgi lovhjemmel i formålsbrevet. Listen over formål er søkbar og du kan filtrere og sortere på toppen av listen.

Oversikten nedenfor lister blant annet opp hva slags type attest som kreves, hvilken lovhjemmel den viser til og hva slags bekreftelse som kreves når man søker om de ulike politiattestene.

Oversikten nedefor viser antall formål og innenfor hvilke bransjer det kreves ulike typer politiattest. Hyppigst er forekomsten av ulike formål innen helse og omsorg, fulgt av finans og forsikring, verdipapirforvaltning og deretter barnehage og skole.

Kilde: Politiets oversikt datert 9/8-2021 Politiet.no

RightPerson gir gjør det enkelt å håndtere politiattester for idrettslag og klubber

Les mer ➝
✓ Redusér og forebygg risiko
✓ Raskere prosesser
✓ Sikkert
✓ Ivaretar personvern
Personer som har riktig formål med politiattest ved ansettelse

Oversikt over formål til politiattest

Nedenfor finner du listen over formål og hva slags type politiattest (vandelsattest) som kreves i ulike situasjoner.

Formålet må oppgis når du søker om politiattesten. I tillegg skal du oppgi lovhjemmel i formålsbrevet. Listen over formål er søkbar og du kan filtrere og sortere på toppen av listen.

Oversikten nedenfor lister blant annet opp hva slags type attest som kreves, hvilken lovhjemmel den viser til og hva slags bekreftelse som kreves når man søker om de ulike politiattestene.

Oversikten nedefor viser antall formål og innenfor hvilke bransjer det kreves ulike typer politiattest. Hyppigst er forekomsten av ulike formål innen helse og omsorg, fulgt av finans og forsikring, verdipapirforvaltning og deretter barnehage og skole.

Statistikk over formål og forekomst innen ulike kategorier

Kilde: Politiets oversikt datert 9/8-2021 Politiet.no

RightPerson gjør det enkelt å håndtere politiattester for idrettslag og klubber

Les MER ➝
✓ Redusér og forebygg risiko
✓ Raskere prosesser
✓ Sikkert
✓ Ivaretar personvern