Personvernerklæring

Sist oppdatert: 17. juni 2021

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan personopplysninger behandles i RightPerson.

1. Om Right Person AS (behandlingsanvarlig) og tjenestene vi tilbyr


RightPerson er en tjeneste levert av Right Person AS. Henvisninger til «vi» og «oss» i det følgende viser til selskapet Right Person AS, som er behandlingsansvarlig. 

Gjennom vår tjeneste tilbyr vi automatisert bakgrunnssjekk og innhenting av politiattest, samt obligatorisk opplæring av kandidater til stillinger og verv der det er påkrevet at de som skal utføre slike oppgaver. 

I denne personvernerklæringen kan du lese mer om hvordan vi i Right Person AS behandler personopplysninger. 

2. Formålet med behandlingen av personopplysninger

1. Behandling av personopplysninger for at du skal kunne opprette brukerkonto og bruke tjenesten 


Alle som ønsker å bruke tjenesten (både kandidater og personer som skal bruke tjenesten på vegne av en organisasjon som er kunde hos oss), må opprette en brukerkonto for å kunne ta i bruk tjenesten (formålet).

Ved opprettelse av brukerkonto spør vi etter:
• Navn

• Epost

• Telefonnummer

• Adresse


Disse opplysningene brukes til å levere tjenesten til deg som bruker. Du kan når som helst deaktivere kontoen din. Opplysningene som du har gitt oss i forbindelse med opprettelse av brukerkonto vil bli lagret frem til du deaktiverer brukerkontoen din. 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er kontrakten vi har med våre kunder og brukervilkårene som må aksepteres for å kunne registrere en brukerkonto hos oss.

2. Behandling av personopplysninger i forbindelse med bakgrunnssjekk av kandidater


Vi behandler dine personopplysninger når du, som kandidat til et verv eller ansettelse hos en av våre kunder, laster opp dokumentasjon for at våre kunder skal kunne foreta en pliktig bakgrunnssjekk av deg.

Personopplysningene som behandles omfatter navn, kontaktinformasjon, personnummer og opplysninger om hvorvidt du har vært siktet, tiltalt, eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser – eller om du har vedtatt
forelegg for slike forhold.

Formålet med behandlingen er å gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for den organisasjonen som har invitert deg til å laste opp dokumentasjon gjennom vår tjeneste, i forbindelse med at du ønsker å påta deg en oppgave som medfører et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.  

Personopplysningene dine deles med den organisasjonen som har invitert deg til å laste opp dokumentasjonen. 

Personopplysningene vil lagres i opp til 5 år.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke, som du når som helst kan trekke tilbake ved å sende en epost til support@rightperson.com

2.1. Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål 


Vi behandler personopplysninger for å nå ut til eksisterende, potensielle og tidligere kunder og samarbeidspartnere for å markedsføre våre tjenester. 

Personopplysningene som behandles er navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er ditt samtykke (potensielle kunder eller samarbeidspartnere) eller vår berettigede interesse jf. personvernforordningens artikkel 6 (1) f).

2.2 Behandling av personopplysninger om samarbeidspartnere og leverandører 


Vi behandler personopplysninger om samarbeidspartnere og leverandører med formål om tjenestelevering og tjenesteutveksling. Personopplysningene som behandles er navn, telefonnummer, adresser, e-postadresser og fakturainformasjon. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er kontrakten vi har med den enkelte samarbeidspartner eller leverandør. 

2.3. Bruk av cookies/informasjonskapsler


Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse tjenesten til brukeren, og til å føre statistikk over hvordan tjenesten brukes, herunder antall brukere, hvilke funksjoner som brukes mest og hvor mye tjenesten blir brukt. Bruk av informasjonskapsler er basert på ditt samtykke. Opplysningene lagres i maksimalt to år. En fullstendig oversikt over alle informasjonskapslene vi bruker finner du her. 

3. Sikkerhet


Vi har dokumenterte tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene behandles på en måte som sikrer deres konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. 

4. Mottakere av personopplysningene og bruk av underleverandører 


Dersom du er kandidat og har lastet opp personopplysninger gjennom tjenesten, deles disse med den av våre kunder som har invitert deg til å bruke tjenesten. 

Utover dette gir vi ikke dine personopplysninger videre til tredjeparter med mindre slik utlevering følger av rettslige forpliktelser for virksomheten. 

Vi benytter underleverandører (databehandlere) for enkelte administrative oppgaver. For de tilfeller at vi deler opplysningene med databehandler er behandlingen av personopplysninger sikret gjennom databehandleravtaler. Databehandleravtalene sikrer at personopplysningene ikke brukes til annet formål og at behandlingen oppfyller kravene i GDPR. 

Vi behandler ikke personopplysninger utenfor EU/EØS. 

5. Dine rettigheter


Ved å henvende deg til Right Person AS har du rett til å kreve 
• innsyn i, 

• korrigering av og/eller 

• sletting av

dine personopplysninger. 

Dersom grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er samtykke, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake sitt samtykke ved å sende en epost til support@rightperson.com

Du har rett til å klage til Datatilsynet over vår behandling av dine personopplysninger.  

6. Oppbevaringstid


Vi vil lagre personopplysningene så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å kunne gi deg tilgang til våre tjenester, slettes når din brukerkonto deaktiveres. 

Vi vil ikke lagre personopplysningene ut over det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, med mindre det eksisterer annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling. 

7. Endringer


Endringer i våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. 

8. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig


Dersom du har spørsmål til hvordan Right Person AS behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på epost support@rightperson.com.