Aldri har det vært enklere å håndtere politiattester for idrettslag og klubber

Ingenting er viktigere enn et trygt idrettsmiljø for barn og unge.

Med RightPerson får du et sikkert og oversiktlig system for innhenting og kontroll av politiattester som sparer deg og klubben for mye tid, ressurser og bekymring.

✓ Redusér og forebygg risiko
✓ Raskere prosesser
✓ Sikkert
✓ Ivaretar personvern

Ha full oversikt og kontroll. Hele tiden. Fra hvor som helst.

Som idrettslag ønsker man å fokusere på idrettsgleden og sportslige resultater. RightPerson tar seg av de nødvendige sjekkene noe som betyr at du kan bruke mer tid på det sportslige. Du får et effektivt og brukervennlig system som gjør at du sparer ressurser og arbeid på prosessen med innhenting og kontroll av politiattester.

Sammen skaper vi trygge rammer for barn og unge 

Alle innen idretten som har et ansvar- eller tillitsforhold til barn, unge eller funksjonshemmede må vise en oppdatert politiattest. Med RightPerson får du et oversiktlig verktøy som skaper en ekstra trygghet for alle som er engasjert i klubben.

Les mer om politiattest og barneidrett ➝

Selvbetjent og enkelt for trenere og frivillige

Alle som skal forevise politiattest får en invitasjon og registrerer seg raskt med BankID. Med noen få tasteklikk bestiller de politiattest, og at sørger for å laste opp denne når den kommer i retur fra Politiet.

Automatisk verifisering av ID og politiattest

Vi automatisere prosessen med å lage følgebrev og innhente politiattest noe som betydelig reduserer ventetiden for både deg og de som skal søke attest.


Tidligere tok jobben med å lage og videresende formålsbrev, og veilede søkerne gjennom prosessen minst 26 minutter. Nå er denne tiden redusert til 1 minutt*.

Du får en oversikt over alle trenere og frivillige som skal forevise attest. Alt følger påleggene i GDPR og de siste retningslinjene i personvernlovgivningen.

Alle som bruker systemet identifiserer seg med BankID som også sikrer at det er rett person som innhenter politiattest. Attestene sjekkes og kontrolleres automatisk og flagger eventuelle merknader.

*Brukertest 1. kvartal 2021

"Det er enkelt å invitere brukere til systemet ved hjelp av SMS og e-post. Prosessen er enkel og det meste går av seg selv. I tillegg gir det oss bedre kontroll og oversikt."
Reidunn Rake og Marianne Fjelberg, Lommedalens IL

Noe av det du får:

Automatisert bestilling av politiattest

La brukerne bestille politiattest via RightPerson som også legger ved korrekt følgebrev.

Automatisert kontroll og verifikasjon

Systemet vil automatisk verfisere og kontrollere at politiattesten er i orden og sjekke for eventuelle avvik

Oversikt over status

Få en enkel oversikt over statusen på de som skal levere politiattest. RightPerson vil automatisk markere og varsle når det trengs ytterligere oppfølging.

Sikker tilgangskontroll og personvern

Bare politiattestansvarlig vil ha tilgang til de fulle rapportene. Andre tilganger kan gies til andre i klubben som hjelper til med å invitere og administrere de som skal levere attest.

Dokumentasjon og arkiv

Du får et et søkbart arkiv som dokumenterer alle i klubben som har blitt forespurt og som har forevist attest. Alt loggføres jamfør kravene til dokumentasjon av vandel.

E-læringsmodul

La alle trenere og frivillige som skal jobbe med barn og unge gå igjennom et obligatorisk e-læringskurs som gir en innføring i idrettens etiske retningslinjer og hvordan man går fram dersom man mistenker overgrep mot barn.

Og mye mer!

PERSONVERN OG SIKKERHET

Få kontroll over alle data

Alle sjekker og bestilling av politiattest skjer alltid med et klart samtykke fra de inviterte trenerne og frivillige. Samtykkene lagres og loggføres. I tillegg informeres det om hva slags data som innsamles.
Tilgangskontrollen sørger for at bare den politiattestansvarlige får tilgang til de detaljerte rapportene som kan inneholde sensitiv informasjon.

Tjenesten følger alle lovepålagte krav om GDPR og personvern.

Med fokus på sikkerhet

Persondata ikke skal komme på avveie og vi setter derfor sikkerheten i høysetet. Alle data overføres kryptert og lagres på topp-moderne datasentre i EU. Vi gjennomfører i tillegg regelmessige penetrasjonstester og overvåker systemet kontinuerlig for å sikre plattformen best mulig

Systemet følger GDPR-lovgivningen (og litt til), slik at du slipper å bekymre deg for den biten. I tillegg har kandidaten full råderett over sin egen data og innsyn i hva som lagres og prosesseres. Alle sjekker gjennomføres alltid med brukerens samtykke.